Aktualności

LOWE: WYNIKI pierwszego naboru wniosków

NAGŁÓWEK


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę wniosków ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków w pierwszym naborze:

Nr indentyfikacyjny wniosku

Ocena w punktach

 

Uzasadnienie

 

1/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

96,75

-

2/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

75,5

-

3/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Placówka znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, które nie jest objęte wsparciem w ramach realizowanego projektu.

4/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

83,75

-

5/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

98,25

-

6/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

7/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

8/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

85

-

 

Wnioski, które spłynęły w ramach II edycji nadal podlegają ocenie.

Ponadto informujemy iż w III turze naboru podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego mogą jeszcze aplikować do dnia 31.07.2020 r.

Zespół projektowy

LOWE: przedłużenie terminu dla warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

NAGŁÓWEK


 Szanowni Państwo,

Po wstępnej ocenie formalnej wniosków nadesłanych w poprzedniej procedurze Zarząd Towarzystwa Amicus zdecydował o przedłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r. naboru wniosków z placówek zlokalizowanych na terenie: województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

 

Więcej informacji na stronie projektu: klik

Zespół projektowy

LOWE: Koniec drugiego etapu

NAGŁÓWEK


Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy kolejny etap rekrutacji szkół do pełnienia funkcji Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Bardzo dziękujemy wszystkim organom prowadzącym za zaangażowanie, szczególnie w tak trudnym czasie pandemii. Już wkrótce zamieścimy listy podmiotów edukacyjnych i organów prowadzących, które otrzymały największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu.

Zespół projektowy

 

Społeczny Żłobek i Przedszkole "Klub Małych Odkrywców" rekrutuje!

Nasz żłobek i przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń dla dziecka i rodzica, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki. Dbamy o rozwijanie pasji i talentów dzieci. Dbamy o ich prawidłowy rozwój. Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi.

Pierwsze efekty wdrażania projektu PROO

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00