Przygotowania do pierwszej wizyty studyjnej w Niemczech

W dniach 30 czerwca – 5 lipca br. odbędzie się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

Partnerzy krajowi, którzy wezmą udział w wizycie studyjnej to Lider Projektu – Towarzystwo Amicus, Partner 1 – Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielona Płuca Polski oraz Partner 2 – Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Ponadto, do udziału w wyjeździe studyjnym zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów (Gmina i Miasto Łomża, Gmina i Miasto Kolno, Gmina Narewka, Miasto i Gmina Nowogród), na terenie których realizowany jest niniejszy projekt.

Celem niniejszej wizyty studyjnej będzie analiza doświadczeń niemieckich w zakresie efektywnej zbiórki ZSEE i zużytych baterii i możliwości zaadoptowania nowego, skutecznego rozwiązania w tym zakresie na grunt polski (województwo podlaskie), a także analiza doświadczeń niemieckich w zakresie możliwości logistycznych odbioru biomasy.

Ponadto, przedmiotem wizyty studyjnej będzie wymiana doświadczeń z Partnerem z Niemiec odnośnie możliwości sposobu organizacji i finansowania stanowiska pracy w gminach/miastach uczestniczących w realizacji projektu.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00