Podziękowania za 2,5 roku dobrej współpracy przy realizacji projektu

Szanowni Państwo,

We wtorek 30 czerwca 2015 r. zakończymy realizację projektu innowacyjnego, testującego pod tytułem „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (nr projektu: WND-POKL.06.01.01-20-002/12). Projekt realizowany był przez Towarzystwo Amicus z partnerami krajowymi: Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski i Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz partnerem zagranicznym: Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e. V.

nagłówek kolor

Po tym wyjątkowo intensywnym okresie śmiało możemy stwierdzić, że realizowany przez nas projekt przyniósł wiele pozytywnych skutków. Udało nam się stworzyć, przetestować i przedyskutować innowacyjną formę aktywizacji zawodowej skierowaną do osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim w obszarze zielonych miejsc pracy (ZMP). Zapraszamy do zapoznania się z wypracowanymi produktami w zakładce publikacje.

Dziś pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i opracowanie ostatecznych wersji produktów. Podziękowania kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz szkół biorących udział w procesie testowania produktu, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w tym rolników i domowników rolników uczestniczących w projekcie. Bez nich wszystkich realizacja założeń nie byłaby możliwa. Życzymy wam, aby doświadczenie nabyte podczas testowania zaowocowały w Waszym dalszym życiu zawodowym!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami niniejsze przedsięwzięcie. To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!
Wszystkim zaangażowanym i nam życzliwym życzymy powodzenia w działaniu.
Do zobaczenia przy kolejnych inicjatywach Towarzystwa Amicus!


Zespół Projektowy

4 loga

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00