Zatwierdzenie Certyfikatu ISO 9001:2008

Z przyjemnością informujemy iż Towarzystwo Amicus zakończyło proces certyfikacji i w dniu 30 czerwca 2014 r. uzyskało Certyfikat normy ISO 9001:2008 Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:

ISO 9001 2008 Certified

  1. TWORZENIE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH
  2. FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE USŁUGI SZKOLENIOWE I DORADCZE

Certyfikat został zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. na okres 3 lat.


ISO AMICUS


Certyfikacja ISO 9001 – system zarządzania jakością

Podstawowe informacje
Certyfikacja systemu zarządzania przebiega dwuetapowo. Gdy wszystkie wymagania standardu ISO 9001:2008 są spełnione, co może zostać potwierdzone przez wykonanie audytów wewnętrznych, organizacja może przystąpić do auditu zewnętrznego. Powinien on zostać wykonany przez stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą. Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat systemu ISO 9001:2008.Kolejnym etapem są przeprowadzane corocznie audity nadzoru, które mają na celu zapewnienie, że ​​system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001:2008.

Korzyści z certyfikacji
Zbudowanie i efektywne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością nie jest rzeczą łatwą. Jednak po pomyślnym przejściu auditu certyfikującego firma zyskuje ogromne korzyści wewnętrzne jak i zewnętrzne:

  • zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa,
  • analiza procesów jest punktem wyjściowym do usprawnienia skuteczności zarządzania i doskonalenia,
  • lepszy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w przedsiębiorstwie,
  • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
  • zabezpieczenie interesów konsumentów poprzez odpowiednią i konsekwentną jakość wyrobów/usług,
  • zapewnienie środków łączności między zainteresowanymi stronami,
  • zmniejszenie: strat i braków z tytułu złej lub niskiej jakości wyrobów, nakładu prac na poprawę braków, ilości odpadów produkcyjnych, ilości wad wyrobów poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej, ilości reklamacji, roszczeń gwarancyjnych, fluktuacji załogi.

Dlaczego PRS ?
Certyfikat PRS S.A. jest rozpoznawalnym dokumentem na całym świecie. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. dysponuje doświadczonym zespołem auditorów we wszystkich branżach. Oferujemy krótkie terminy realizacji certyfikacji oraz otwartość i praktyczne podejście do systemów zarządzania. Ciągle doskonalimy naszą wiedzę i umiejętności auditorskie. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00