Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego

W dniu 30 września br. na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie podlaskim opiniowania była strategia wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” realizowanego przez Towarzystwo Amicus z Partnerami krajowymi - Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski i Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Partnerem zagranicznym – NABU (Niemcy).

Prezentacji strategii dokonał zespół w następującym składzie:

  • Pan Piotr Sobolewski – Prezes Zarządu Towarzystwa Amicus
  • Pan Adam Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Amicus
  • Pani Katarzyna Janewicz – Kierownik Projektu (Towarzystwo Amicus)
  • Pani Magdalena Sochoń – Ekspert
  • Pan dr Andrzej Borusiewicz – Dziekan Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży
  • Pan Bartłomiej Wolfram – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski
  • Pan dr Dariusz Perło – Ekspert

Zdaniem eksperta oceniającego strategię „Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego pn. „PIWP: Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim wpisuje się w trendy proekologiczne związanie z odzyskiwaniem surowców wtórnych. Jej założenia są dobre, jednak nie są łatwe do zrealizowania. Realizacja strategii wymaga wielu działań edukacyjnych, informacyjnych, legislacyjnych, a także związanych ze świadomością ekologiczną Doświadczenia partnerów zagranicznych dają jednak nadzieje na powodzenie i uzasadniają konieczność przetestowania nowego rozwiązania. Dużo zależy tu więc od tego, czy uda się skutecznie przetestować, a także upowszechnić projekt. Wnioskodawca – Towarzystwo Amicus powinien zagwarantować rzetelne przeprowadzenie projektu”.

Decyzją Regionalnej Sieci Tematycznej strategia została zatwierdzona. Po dokonaniu zmian rekomendowanych przez eksperta, które zostały omówione w trakcie prezentacji, strategia zostanie przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

IMG 3851

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00