Konferencja „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” - kolejny sukces Towarzystwa Amicus

„Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Amicus, w ramach projektu „Twinning- winning. W partnerstwie osiągamy sukces”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to promujące współpracę miast na gruncie zawieranych porozumień partnerskich odbyło się 27 września w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Patronat honorowy pełnił Wojewoda Podlaski – Pan Maciej Żywno, natomiast patronat medialny – Polskie Radio Białystok oraz Gazeta Wyborcza.

Na zaproszenie Towarzystwa Amicus udział w konferencji wzięli przedstawiciele władz samorządowych województwa podlaskiego, reprezentanci miast z Litwy, Rosji oraz Białorusi, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Przybyli goście aktywnie uczestnicząc w zorganizowanym wydarzeniu prezentowali swoje doświadczenia ze współpracy z miastami partnerskimi, ukazując szerokie spektrum możliwości, jakie niesie ze sobą podejmowanie wspólnych ponadnarodowych projektów dla poprawy warunków społeczności lokalnych. Edukacja, kultura, turystyka czy infrastruktura – to przykładowe obszary, w których uczestnicy konferencji z dumą prezentowali swoje osiągnięcia, sprzyjające nie tylko rozwojowi społeczno-gospodarczemu swoich miast, ale także budujące silne relacje partnerskie na poziomie przedstawicieli miast oraz ich mieszkańców.

Wydarzenie było także okazją spotkania się reprezentantów samorządów, którzy współpracują ze sobą już od kilku lat. Ponadto, zawierane nowe znajomości czy pomysły na kolejne inicjatywy i chęć współpracy dobrze rokują dla wzrostu liczby zawieranych porozumień partnerskich w naszym regionie, mając także na uwadze nową perspektywę finansową jaka zacznie obowiązywać od 2014 r. tym samym dając nowe możliwości współfinansowania ponadnarodowych projektów.

Mamy nadzieję, że konferencja „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” promując ideę partnerstwa miast oraz wspierając jej rozwój w województwie podlaskim, przyczyni się do szerszej debaty merytorycznej nad aspektem twinningu. Wspólne ponadnarodowe projekty są nie tylko odpowiedzią na obecne potrzeby i wyzwania miast, ale także sprzyjają rozwojowi społeczno – gospodarczemu całego naszego regionu.

Galeria:

1

2

3

4

5

IMG 3855

IMG 3856

IMG 3858

IMG 3859

IMG 3902

IMG 3914


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji. Kliknij, aby pobrać dokument PDF:

Fundacja im. Anny Lindh
Przedstawicielstwo Miasta Gołdap
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013
PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki + Procedury Poszukiwania Partnerów do współpracy.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00